Asbest subsidie nu ook voor particulieren

Sinds begin dit jaar is het mogelijk subsidie aan te vragen voor het vervangen van een asbesthoudend dak. Daken waarin asbest is verwerkt moeten namelijk voor 1 januari 2024 zijn vervangen door een nieuw dak.

De laatste jaren was het voor bedrijven al mogelijk om subsidie aan te vragen wanneer zij hun asbesthoudende dak gingen vervangen door een dak met zonnepanelen. Tien provincies hebben hier een stimuleringsregeling voor getroffen onder het motto ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’, waarbij ook fiscale regelingen via VAMIL, MIA en EIA meespeelden. Met name agrariërs hebben gebruik gemaakt van deze regeling; het grootste deel van de asbestdaken ligt immers op boerenschuren.  

Tot begin dit jaar was het voor particulieren niet mogelijk subsidie aan te vragen om een asbestdak te vervangen. Dat is gewijzigd met ingang van de subsidieregeling verwijderen asbestdaken. Wanneer een particulier meer dan een 35 m2 asbesthoudend dak wil vervangen komt hij in aanmerking voor het aanvragen van subsidie. Bij de aanvraag dient men ook een asbestinventarisatie van een bevoegd bedrijf in en het asbest moet zijn verwijderd door een gecertificeerd bedrijf.

De subsidie bedraagt € 4,50 per m2 met een maximum van € 25.000,- per adres. Voor dit jaar is een budget van 10 miljoen euro beschikbaar. De subsidie kan worden aangevraagd via www.rvo.nl.

Klik hier voor het complete artikel.

Geplaatst op 28 mei 2016