Over Stichting IJsselhoeven

Welkom bij Stichting IJsselhoeven. Onze stichting is eind 2003 opgericht door een groep bewoners in de IJsselvallei, die het verdwijnen van de karakteristieke IJsselhoeven aan het hart gaat. De stichting zet zich in voor het ‘behouden, benutten en bewonderen’ van de hoeven en de erven. IJsselhoeven zijn de karakteristieke T-boerderijen en erven in de IJsselvallei. De stichting voert projecten uit die tot doel hebben om zowel boerderij als erf te behouden voor de toekomst. Ook gaat het om cultuurhistorie, agrarisch erfgoed, de verhalen en gebruiken in de IJsselvallei.

Stichting IJsselhoeven is een club van enthousiaste mensen. Als u mee wil doen, op welke manier dan ook, dan bent u van harte welkom!

arrow-right
De stichting

Om tot concrete projecten te komen en de mogelijkheid te hebben die zelf te beheren hebben de initiatiefnemers de Stichting IJsselhoeven opgericht. De oprichtingsakte passeerde op 4 december 2003.

De Stichting heeft volgens de akte als doel:

 • Het behouden, beheren en benutten van historische boerderijen en erven in de IJsselvallei.
 • Het verrichten van al hetgeen daarmee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest uitgebreide zin genomen.

Klik hier voor de oprichtingsakte - statuten

Stichting IJsselhoeven wordt gevormd door een groep bewoners die iets met IJsselhoeven hebben: sommigen wonen er, anderen niet; sommigen hebben een agrarische achtergrond, anderen niet. De Stichting heeft een bestuur dat toeziet op de uitvoering van activiteiten en dat verantwoording aflegt aan de financiers van de projecten die worden uitgevoerd. De Stichting heeft een heel bescheiden eigen budget. De financiering voor de projecten komt van verschillende subsdieverleners, de Provincies Overijssel en Gelderland zijn de belangrijkste donoren. Daarnaast zijn er de particuliere fondsen en de gemeenten in het gebied. Belangrijk zijn uiteraard de eigen bijdragen van de bewoners en vergeet niet de bijdrage van bewoners in arbeid en enthousiasme.

Klik hier voor het bestuursreglement

arrow-right
Activiteiten en projecten

Stichting IJsselhoeven heeft zich in de afgelopen ruim 15 jaar via tal van projecten en activiteiten ingezet in voor behoud van de hoeven, de erven, de verhalen, de cultuur(-historie) en de vitaliteit van het platteland in de IJsselvallei. De stichting wil zoveel mogelijk mensen bewust maken van ons prachtige cultureel erfgoed. Er zijn verschillende werkgroepen actief die cursussen en excursies organiseren, projecten uitvoeren enzovoorts om informatie en kennis te delen. Een greep uit de activiteiten van Stichting IJsselhoeven:

 • Excursies langs IJsselhoeven
 • Cursussen op het gebied van aanleg en onderhoud van erven/moestuinen, op het terrein van bouwhistorie, onderhoud oude gebouwen enz.
 • Sapdagen voor persen van lokaal fruit
 • Theatervoorstellingen, onder andere “Ode aan het Halfvasten” (IJsselhoeve die afgebroken moest worden i.v.m. project ruimte voor de rivier) en “Groene Rivier” in de nevengeul van de IJssel bij Veessen/Wapenveld
 • Projecten op het gebied van behoud van gebouw en erf, bijvoorbeeld in 2017-2019 projecten over riet, luiken en kloosterboerderijen in het Overijsselse deel van de IJsselvallei en een project op het gebied van verschillende soorten kelders onder IJsselhoeven
 • “Kamers op Kolkenstein” (museum op een IJsselhoeve tijdens de IJsselbiënnale) en de escaperoom “De Hoogwaterkamer”
 • Theatervoorstellingen “Boerderij in de buurt” in het kader van Grenzeloos Gelderland en “KringLopen” als bijdrage aan de discussie over klimaat en milieu die met name op (de inrichting van) het platteland grote impact heeft
 • Verhalenwedstrijden, lezingen en presentaties bijvoorbeeld over asbestsanering, over dreigende leegstand op het platteland, medewerking aan lokale Open Monumentendagen enzovoorts

Kortom een veelzijdig palet dat zoveel mogelijk verschillende doelgroepen aanspreekt.

arrow-right
Organisatie

Bestuur

Het bestuur bestaat uit 6 mensen. johan [at] ijsselhoeven.nl (Johan Jonker) is voorzitter, tonnyuenk [at] ijsselhoeven.nl (Ton Uenk) is penningmeester en rikthybaut [at] ijsselhoeven.nl (Rik Thybaut) is secretaris.

 • Johan Jonker
 • Ria Broekhuis
 • Rik Thybaut
 • Ton Uenk
 • Irene Tijs
 • Fred van der Mije

Zie ook de contactpagina voor alle gegevens: ijsselhoeven.nl/contact

Projectgroepen

Onder het bestuur opereren projectgroepen die samengesteld worden in samenspraak met alle vrijwilligers. Op dit moment zijn actief:

 • Projectgroep Kom in de Kelder. Contact via kelders [at] ijsselhoeven.nl
 • Projectgroep Excursies. Contact via Irenetijs [at] ijsselhoeven.nl