Bijzondere bedrijvigheid op boerderij-excursie Wilp

Zaterdagmiddag 29 oktober 2016 was er weer een boerderij-excursie van Stichting IJsselhoeven. Ditmaal gingen we naar de Wilpse klei. Anders dan normaal verzamelden we rond het middaguur in de Dorpskerk van Wilp, en begonnen we met de lunch. Tijdens en na de broodjes werden we welkom geheten door Lidy Klein Holkenborg. Ze vertelde ons uitgebreid over de historie van het kerkgebouw en hoe de Stichting Behoud Dorpskerk Wilp allerlei aktiviteiten organiseert. Inmiddels heeft het gebouw weer een levendige plek in het dorpsleven en worden er inkomsten gegenereerd om het onderhoud te bekostigen. Klik hier voor meer informatie over de kerk en de stichting.

Vanuit de dorpskerk gingen we de klei op naar boerderij 'de Oye' aan de Oyseweg. Bewoner-pachter Jan Schrijver vertelde ons over deze bijzondere boerderij. De rijksmonumentale boerderij is van adellijke eigendom en wordt al generaties lang verpacht aan de familie Schrijver. De vader van Jan had vooral melkvee, en als een van de eerste boeren bouwde hij een ligboxenstal. Heel opvallend is hoe dat hier in de oude gebouwen is gerealiseerd. Onder de oude gebintstijlen zijn zware stalen liggers geplaatst in de lengterichting van de schuren. Dwars daarop is de stal gemaakt met een (voor die tijd) groot aantal lig- en vreetplaatsen.

Op een gegeven moment is het melkvee afgestoten en is het bedrijf overgeschakeld op akkerbouw. Later heeft Jan een gedeelte van de pacht opgezegd, en op de resterende grond teelt hij nu voornamelijk aardappels voor de huisverkoop. Een andere inkomstenbron betreft de verhuur van verschillende (muzikale) oefenruimten aan bandjes. De boerderij ligt behoorlijk afgelegen dus er zijn weinig buren die er last van hebben. Wim Jansen heeft ons rondgeleid, verteld over historie en gewezen op bijzondere details. Zie onderstaande bijlage voor zijn tekst.

Vervolgens gingen we een stukje verder aan de Oyseweg naar de boerderij 'de Rodute' van Mieke Schrijver. Zij heeft er een zorgboerderij 'd'Olle es', genoemd naar een paar honderd jaar oude es in de voortuin. Er wordt dagbesteding en soms inwoning geboden aan autistische kinderen met intensieve begeleiding. Er zijn allerlei dieren te verzorgen en erf en (moes)tuin bieden meer dan genoeg werk. De boerderij is na een brand in 1933 opnieuw gebouwd op een iets andere plek dan de oude 'Rodute'. Bouwkundig is het heel interessant omdat het een soort modelboerderij is, destijds geheel volgens de nieuwste, rationele inzichten gebouwd. Alle originele gegevens van het ontwerp van de architect, de aanbesteding en bouwtekeningen zijn nog beschikbaar. En het mooie is dat er bijna 100 jaar vrijwel niets veranderd is aan en in het gebouw. Zie de bijlage met allerlei interessante achtergrondinformatie van Wim Jansen. Achterin de koeienstal verkochten de kinderen groenten en fruit. Een flink aantal excursie-deelnemers heeft eea ingekocht.

Twee letterlijk levendige boerderijen met een bijzondere bestemming!

Aan het eind van de excursie was er nog een belangrijk moment. Dit was de laatste excursie die Willemien Hartmans heeft georganiseerd en ingeleid. Vanaf het allereerste begin van Stichting IJsselhoeven is zij één van de drijvende krachten geweest. Met veel enthousiasme heeft ze jarenlang allerlei boerderijen bezocht, excursies geregeld en allerlei andere aktiviteiten op touw gezet. Ze stapt nu uit de projektgroep Rood. Willemien wordt door voorzitter Ria bedankt voor al haar inzet. Ook al is haar formele rol wellicht ten einde, het vermoeden bestaat dat we haar nog vaak gaan zien op IJsselhoeven gelegenheden...

Geplaatst op 10 november 2016