De adaptieve dijk

Wat kun je meer doen met een dijk dan hem steeds opnieuw verbreden en ophogen? In het najaar van 2015 bekeken verschillende ontwerpteams onze dijken eens van de andere kant. Ze onderzochten de kansen voor ruimtelijke ontwikkeling op en langs drie Nederlandse rivierdijken. Deze website laat zien waar dat toe kan leiden.

 

Geplaatst op 12 februari 2016