De Klankbordgroep vergaderde op 17 november 2010

Op een beetje mistige najaarsochtend kwam de Klankbordgroep van de Stichting IJsselhoeven in fonkelnieuwe samenstelling bijeen. Op de prachtig gerestaureerde IJsselhoeve van Jan Fens in Marle werden de dames en heren bijgepraat over verleden en heden van Stichting IJsselhoeven. De rest van de ochtend werd gebruikt voor een vrije uitwisseling van gedachten en ideeën over de toekomst van de Stichting. Welke koers moeten we gaan varen in het sterk veranderde en nog sterker veranderende (platte-)landschap ? Waar moet de Stichting zich op focussen. Wat moeten we niet doen ?? Tal van waardevolle adviezen werden verstrekt. Het bestuur zal deze dan ook zeker meenemen in het vervolgtraject. In de klankbordgroep van Stichting IJsselhoeven, die gemiddeld 2 x per jaar bijeen komt om (inderdaad) te klankborden met het bestuur hebben momenteel zitting:

Cor van den Berg (Wethouder Olst Wijhe) – voorzitter
Ingrid van Herel (landschapsarchitecte Het Oversticht)
Bert Hinnen (oud burgemeester)Henk Posthuma (gemeente Epe)Marlies Spreen (gemeente Deventer)
Ben Roeterd (gemeente Voorst)
Tjerk Elzinga (LTO Noord)
Marrrit Klompe (natuur en landschap, provincie Overijssel)
Wim van de Beek (journalist Kunst)
Jaap Starkenburg (directeur Stichting IJssellandschap)
Hans Valent (directeur Vastgoed Windesheim)
Rudy ter Heide (Bureau Toerisme Veluwe)
Jan Bieleman (hoogleraar agrarische geschiedenis)
Cees Tak (restauratiearchitect)
Jan Huidink (oud voorzitter Gelders Landschapsbeheer)
Gerben Luchtenbelt (makelaar)

 

 

Geplaatst op 18 november 2010