Een hele dag opnames voor de restauratieprijs van de BankGiro Loterij

voorbereiden opnames met henk jan

Het was een lange dag voor de vrijwilligers en sympathisanten (waaronder ook een supporter van de gemeente Voorst) van Stichting IJsselhoeven die woensdagochtend jl. om 07.00 uur in de bus stapten bij de kerk in Terwolde.

Die bus bracht hen naar de Lichtfabriek in Haarlem waar de opnames plaatsvonden voor het SBS programma “Het Mooiste Pand van Nederland”. IJsselhoeven dingt met haar monumentale T-boerderij ‘De Middenhof’mee naar de hoofdprijs van € 1 miljoen die beschikbaar wordt gesteld door de Bankgiro Loterij.

Aangekomen in Haarlem begon een dag met camera-ploegen, fotografen, opnames buiten en binnen in het gezelschap van 15 andere organisaties die met hun monument ook een gooi doen naar 1 miljoen. Henk Jan Smit en Nance zijn de presentatoren van het programma en doken dan ook met enige regelmaat op in het publiek om korte interviews af te nemen. Maar het was ook heel erg veel en lang wachten.

pitchTijdens een 2 minuten durende ‘pitch’ verdedigden Jacomien Voorhorst en Herman Rottink (geboren en getogen op de Middenhof) hun monument met verve voor een 4 koppige jury. Zij gaven onder andere aan dat Stichting IJsselhoeven dit Rijksmonument graag wil restaureren. Zij zou graag zien dat de Middenhof – als vanouds – een woon-werkgemeenschap wordt waar veel gebeurt. Zo wil zij in een deel van de boerderij haar kennis- en inspiratiecentrum inrichten om bewoners van de IJsselvallei zoveel mogelijk bewust te maken van de kwaliteit van hun – nu nog bestaande - prachtige boerderijen en omgeving. Ook wil zij vanuit De Middenhof een actieve bijdrage leveren aan de discussie over de toekomst van het platteland in Nederland.

In de loop van de avond volgde tenslotte het jury-oordeel. Acht van de zestien panden gaan door naar de tweede ronde. Of de Middenhof daarbij zit, dat blijft voorlopig nog geheim.

U kunt het allemaal zelf bekijken op tv tijdens een 90 minuten durende uitzending van SBS op 17 februari a.s.

Geplaatst op 17 december 2009