Een nieuw programma voor IJsselhoeven in het zuiden van de IJsselvallei

Persbericht:

Op zaterdag 14 januari 2012 hield Stichting IJsselhoeven Gelderland een bijeenkomst bij restaurant Den Elter in Zutphen. Er waren zo’n 60 geïnteresseerde IJsselhoevenbewoners op de bijeenkomst afgekomen. Om haar doelstellingen te realiseren zal Stichting IJsselhoeven Gelderland in de toekomst samengaan met Stichting IJsselhoeven die in het noordelijk deel van de IJsselvallei al jaren actief is.

ijsselhoeven-zuidStichting IJsselhoeven Gelderland heeft in de afgelopen jaren verschillende projecten uitgevoerd. Deze werden op 14 januari gepresenteerd, bovendien werd ingegaan op een aantal nieuwe plannen. In de voorafgaande periode is onder andere een uitgebreide inventarisatie van boerderijen gedaan aan weerszijden van de IJssel, van Westervoort tot aan Deventer.

Tijdens de bijeenkomst, presenteerde Mirjam ten Hove een samenvatting van haar onderzoek dat zij in opdracht van Stichting IJsselhoeven Gelderland heeft uitgevoerd. Er zijn 281 boerderijen geïnventariseerd die als IJsselhoeve kunnen worden aangemerkt. Daarvan is 35-40% nog steeds in agrarisch gebruik. Het grootste deel van de boerderijen stamt uit de periode 1850 – 1920, een hoogtijperiode voor de landbouw in de IJsselvallei. Deze boerderijen liggen in het gebied dat een relatie heeft met de IJssel, dus op de oeverwallen en de komgronden.

Daarna gaven de trotse bewoners aan dat het een voorrecht is op een IJsselhoeve te wonen, maar dat het ook problemen met zich meebrengt.

Tenslotte presenteerde Gerard Hendrix de plannen van de werkgroep die, met suggesties van de bewoners, hiermee aan de slag gaat. De werkgroep wordt een onderdeel van Stichting IJsselhoeven.

Dit jaar zal er in ieder geval een theateruitvoering plaatsvinden in de Gorsselse uiterwaarden en er wordt een verhalenwedstrijd georganiseerd. Andere plannen betreffen het beschikbaar stellen van informatie over boerderijen en de bouwhistorie voor de bewoners en andere geïnteresseerden, mogelijk ook in de vorm van app’s. Verder gaat de werkgroep aan de gang met economische activiteiten, zoals herbestemmen, functieverandering en het zoeken naar andere financiële middelen dan (alleen) subsidie. Het was opvallend dat veel bewoners behoefte hebben aan een goed bouwadvies en niet direct met de subsidies die op dit moment overigens niet breed voorhanden zijn.

De middag werd afgesloten met een oproep om de enthousiaste werkgroep te ondersteunen.

Geplaatst op 15 januari 2012