Energiedag IJsselhoeven

Op het besneeuwde erf van Kolkenstein in Terwolde was het donderdag 24 januari flink vol. 27 genodigden kwamen bijeen om te praten over de stelling: “Gasloze, duurzame monumenten, reëel of luchtkasteel? Lees voor monumenten beeldbepalende boerderijen.

Na een inleiding over de doelstellingen van Stichting IJsselhoeven volgden 3 presentaties. Zie de bijlagen onderaan de pagina om ze te bekijken-downloaden.

Zonnepanelen: tussen wal en schip

Wim Nugteren verhaalde van zijn zoektocht naar de mogelijkheden om zijn schuren van zonnepanelen te voorzien. Na asbestsanering was dit het uitgelezen moment om 1500 m2 dakvlak te gaan inzetten voor de zo noodzakelijke energietransitie. Na een hoop reken en uitzoekwerk is het resultaat dat nu slechts 76 van de mogelijk 600 panelen geplaatst zijn. Een geval van te groot voor servet en te klein voor tafellaken. Lees Wim zijn ervaringen en ideeën voor oplossingen in bijgevoegde bijlagen.

Een energieneutrale IJsselhoeve

Irene Tijs gaf ons een inkijkje in de renovatie van een IJsselhoeve. Zij en haar partner gaven zichzelf daarbij de opgaaf: maak de boerderij energieneutraal. Met isolatie, zonnepanelen en een pelletkachel hebben ze een IJsselhoeve behouden voor de toekomst. Kennis en ervaring delen ze graag.

Ontwikkel verantwoorde en betaalbare monumentenconcepten

Mirjam ten Hove vertelde ons dat de afgelopen 15 jaar al veel tijd en energie is gestoken in het informeren en adviseren van monumenteneigenaren over de mogelijkheden om een monument verantwoord energiezuiniger te maken. Wanneer je echter kritisch kijkt naar daadwerkelijke uitgevoerde energiebesparende maatregelen is de ‘opbrengst’ mager. De argumenten die particuliere eigenaren hiervoor noemen zijn verschillend, maar vaak relevant. Haar vraag: Hoe buigen we het denken in bedreigingen, kosten en opgaven om naar kansen voor een geslaagde energietransitie in de IJsselvallei? Haar antwoord: samen met bewoners maatregelen ontwikkelen voor betaalbare, verantwoorde duurzame monumentenconcepten.

Samenwerken

Conclusie van de bijeenkomst: het gasloos maken van grote boerderijen is een zeer reële optie. Echter gasloos worden staat voor meer dan alleen van het gas af. We willen de beeldbepalende boerderijen bouwfysisch verantwoord aanpassen zodat we ook in de toekomst de cultuurhistorische waarden kunnen behouden. We hebben met elkaar, inwoners en overheid, de opgaaf om tot een geslaagde energietransitie te komen. Het liefst zo snel mogelijk. Burgers kunnen daarbij de steun van de overheid goed gebruiken. Het is zaak om gecreëerde regelgeving steeds opnieuw kritisch te blijven bekijken. Zonde als er suboptimaal effect van wellicht goedbedoelde regelingen ontstaat.

We denken dat het buitengebied dé plek is waar de energietransitie gaat plaatsvinden. Laten we met elkaar zorgen dat we dat zo zorgvuldig mogelijk doen. Stichting IJsselhoeven wil daarin met de expertise van haar netwerk graag een serieuze gesprekspartner en aanjager zijn.

Oproep en kennisuitwisseling

Wilt u meer informatie of heeft u interessante ervaringen over energietransitie op grote boerderijen? Heeft u een IJsselhoeve of woont u in de IJsselvallei en wilt u meedoen aan de proeftuin en/of u inzetten voor de energietransitie in de IJsselvallei? Meld u aan via mirjamtenhove [at] ijsselhoeven.nl of info [at] ijsselhoeven.nl

Geplaatst op 29 januari 2019