Gelderse statenleden bezoeken Stichting IJsselhoeven

Donderstatenleden op Blankemate (foto Harry Keizer)dagavond 3 februari ontmoette een aantal (kandidaat-)statenleden uit Gelderland op de IJsselhoeve ‘De Blankemate’ bestuursleden van Stichting IJsselhoeven. De navigatiesystemen lieten nogal eens een steekje vallen bij het wijzen van de weg naar deze IJsselhoeve in Nijbroek, die is gelegen op de provinciegrens Gelderland/Overijssel. Maar, dankzij het richtinggevoel van de gasten kwamen zij toch op tijd om aan tafel te schuiven bij de familie Hartmans, één van de initiatiefnemers van Stichting IJsselhoeven.

Tijdens een gemoedelijke (proef-)maaltijd, bereid met eerlijke streekproducten, wisselden de aanwezigen aan tafel van inzicht over de ontwikkelingen op het platteland en de mogelijkheden en uitdagingen die in het verschiet liggen. Ook werd vrijelijk van gedachten gewisseld over problemen die vrijwilligersorganisaties als Stichting IJsselhoeven tegen komen, zowel in de voorbereidende als de uitvoeringsfase van projecten.

Stichting IJsselhoeven zet zich al een zevental jaren in voor ‘behoud door verandering’ van het bijzondere agrarisch erfgoed dat in de IJsselvallei nu nog te vinden is: De monumentale T-boerderijen, de erven en het landschap én de cultuurhistorie die daaraan annex is. Met een groot aantal betrokken bewoners/vrijwilligers zet Stichting IJsselhoeven zich daarvoor in. Subsidies van onder meer de provincies Gelderland en Overijssel maken het mogelijk dat de stichting haar werk kan blijven uitvoeren. Vandaar dat het - in de opmaat naar de statenverkiezingen op 2 maart as - hét moment was voor statenleden om te zien en te horen wat een vrijwilligersclub als Stichting IJsselhoeven zoal beweegt.

 

Geplaatst op 6 februari 2011