Nieuwe vrijwilliger: Annemarieke de Kloet

Ik ben Annemarieke de Kloet en kom Stichting IJselhoeven versterken. Ik woon in Terwolde, weliswaar niet in een IJsselhoeve, maar ik ben erg blij met de prachtige omgeving, en wil graag bijdragen om de identiteit van onze mooie IJsselstreek te behouden en versterken.

Na jarenlang als interieurontwerper en -adviseur gewerkt te hebben heb ik mijn aandacht verlegd van binnen naar buiten. Het landschap en de openbare ruimte zijn van iedereen en dat maakt het ontwerpen van fijne plekken buiten zo interessant en boeiend. Mijn motto daarbij is nog steeds: het creëren van fijne plekken voor mensen.

In juli ben ik afgestudeerd als landschapsontwerper. Tijdens de opleiding heb ik me veel kunnen verdiepen in het IJssellandschap, van de Kop van de IJssel bij Westerveld tot aan de monding bij Kampen. Mijn afstudeeropdracht betrof het ontwikkelen van een integrale gebiedsvisie voor Rivierklimaatpark IJsselpoort, tussen Arnhem en Doesburg. Mijn focus lag daarbij op het versterken van de ruimtelijke kwaliteit en het vergroten van de biodiversiteit (versterken ecologische verbindingen), gekoppeld aan meer ruimte maken voor waterberging en -afvoer en inpassen van verblijfsrecreatie.

Naast mijn werk als ontwerper van speelplekken lijkt het mij erg leuk om me in te zetten voor Stichting IJsselhoeven. Regionale gebiedsvisie, landschappelijke beplanting, biodiversiteit, cultuurhistorie, ruimtelijke kwaliteit, klimaatadaptatie zijn thema’s die daarbij actueel zijn en die ik erg interessant vind. Daar hoop ik samen met jullie op een positieve manier aan te kunnen gaan werken!

 

Geplaatst op 11 december 2018