Statenleden aan tafel op IJsselhoeve in Marle

Marle 18 februari 2015 -  Uit alle windstreken in Overijssel en Gelderland kwamen zij woensdagavond aangereden: uit Tuk – in de kop van Overijssel – tot uit Nijmegen, kwamen (aspirant-) statenleden naar Marle. Zij waren uitgenodigd door Stichting IJsselhoeven om met hen aan tafel te schuiven voor een eerlijke maaltijd en een goed gesprek.

Die (h)eerlijke maaltijd werd geserveerd op de Bissems Hofstede in Marle door de familie Bruggert-Schrijver. In totaliteit schoven 7 Statenleden van verschillende partijen uit twee provincies aan. De gesprekken waren levendig en bestreken het hele terrein van uitdagingen voor het platteland nu en in de komende jaren. Zo werd gesproken over de toekomst van agrarisch erfgoed (en meer specifiek IJsselhoeven) in relatie tot de prognoses over leegstand. Daarnaast passeerden allerlei ontwikkelingen inde IJsselvallei de revue: van overlast van ganzen voor de boeren tot de gevolgen van het project Ruimte voor de Rivier in de IJsselvallei. De problemen werden door alle disgenoten snel herkend, de richting voor oplossingen varieerde. Niet meer dan vanzelfsprekend vanwege het aantal politieke richtingen dat aan tafel zat: VVD, PVDA, D66 en CDA. In de gesprekken werd ook duidelijk dat de twee provincies waar Stichting IJsselhoeven actief is in een aantal gevallen ook anders omgaan met de (uitvoering van) regelgeving. Zo was het gerookte ganzevlees dat in het voorgerecht geserveerd werd geschoten in Marle (Overijssel). Vijf meter verderop in Gelderland is dat namelijk verboden.

Voor een aantal disgenoten was de avond ook een soort van reünie. Zo had één van de Gelderse CDA-ers  meer dan twintig jaar geleden stage gelopen bij één van de IJsselhoeven representanten aan tafel, de familie Luchtenbelt uit Werven.

De familie Bruggert  leidde het gezelschap rond door hun mooie IJsselhoeve, waarvan het oudste deel dateert uit het begin van de 18e eeuw. Bijzondere historische details in het voorhuis werden getoond, zoals bedsteden, paneeldeuren, geheimzinnige raampjes en een luik waarachter in de tweede wereldoorlog onderduikers zich konden verschuilen. In het achterhuis werd zichtbaar dat het De Bissems Hofstede een modern agrarisch bedrijf is met zonnepanelen op het dak en een melkrobot. Na de koffie keerde het gezelschap weer terug naar huis en verkiezingscampagne. Stichting IJsselhoeven hoopt dat zij via dit soort bijeenkomsten zoveel mogelijk kan laten zien en proeven waarvoor zij staat: behoud door ontwikkeling van het mooie agrarisch erfgoed in de IJsselvallei.

Particulieren die ook graag een keer aan tafel willen schuiven op een IJsselhoeve kunnen dat weer doen op een aantal data in 2015. Alle informatie en de geplande data staan vermeld op een speciale website: www.etenopijsselhoeven.nl. Iedereen is van harte welkom!

Geplaatst op 19 februari 2015