Stichting IJsselhoeven presenteert zich tijdens Open Monumentendag

De stad Deventer had afgelopen zaterdag (11 september) veel werk gemaakt van de landelijke Open Monumentendag. Tal van Monumenten in stad en ommeland waren opengesteld voor bezichtiging, rondleiding etc..

Daarnaast werd organisaties die ‘iets’ met monumenten hebben de gelegenheid geboden zich te presenteren in de Bergkerk. Een vijftiental organisaties had deze gelegenheid te baat genomen. Stichting IJsselhoeven was één van die clubs die aan belangstellenden – die zo ongeveer de hele dag in de Bergkerk bleven binnendruppelen – toelichtte waar zij zich zoal mee bezig houdt. Voor een aantal bezoekers was het min of meer bekende ‘kost’ . Anderen toonden zich veelal verbaasd over alle activiteiten die onze stichting in de afgelopen jaren heeft opgepakt.

Leuke contacten werden gelegd, een aantal van onze producten verkocht, adressen voor de nieuwsbrief verzameld; kortom een welbestede dag.

Geplaatst op 13 september 2010