Website boerderijen in Beinum

Alle historische boerderijen in het buurtschap Beinum (bij Doesburg-Angerlo) zijn in kaart gebracht. Hans Wipfler (trotse bewoner van boerderij de Pol) verzamelt reeds lang tijd foto’s, krantenknipsels en andere informatie over de boerderijen in Beinum, waarvan de meeste inmiddels zijn verdwenen. Voor de geschiedenis van Beinum is dit een belangrijke documentatie. Alle documentatie is gedigitaliseerd en opgenomen op de website.

Met behulp van de Monumentenvereniging Doesburg zal deze website verder worden aangevuld en geprofessionaliseerd. Het project is nog in bewerking, zie de laatste ontwikkelingen op www.beinumboerderijen.nl

Geplaatst op 26 november 2021