De roep van een rivier

Prijs: € 14,90

Veel mensen voelen zich nauwelijks verbonden met hun leefomgeving. Ze vinden vaak weinig meer terug van het landschap van hun jeugd. Snelle veranderings-processen roepen gevoelens van onbehagen op, zelfs van verlies. Daaruit blijkt de oermenselijke behoefte aan een vertrouwde ruimte, die we mede kunnen vormgeven. Plekken bezitten een eigen karakter. Maar niet altijd is duidelijk wat die eigenheid nu is. In ‘De roep van een rivier’ gaat de auteur terug naar zijn geboortestreek, de IJsselvallei, op zoek naar herkenning en identiteit. Hij trekt langs bijzondere plekken aan de randen van de Veluwe, de Achterhoek en Salland, in het spoor van de bekende onderwijzer en natuurschrijver Jac. P. Thijsse, die precies een eeuw geleden zijn Verkade-album over de IJssel schreef.

Aan de hand van tochten met deskundigen als een archeoloog, een routemaker, een hobbyschilder en een eilandbeheerder wordt zo het veelzijdige verhaal verteld van misschien wel de mooiste rivier van Nederland. Dit is een verhaal van Hanzesteden en moderne devotie, van oude, ingenieuze vloeiweiden en nieuwe nevengeulen in de uiterwaarden. Door de persoonlijke en verhalende opzet van het boek leren wij onze landschappen met nieuwe ogen te bekijken.

Tjirk van der Ziel is geograaf en ruraal socioloog, en is geboren en getogen in de IJsselvallei. Hij werkt in het onderwijs en de journalistiek en houdt zich bezig met duurzame verhoudingen tussen mens en landschap, cultuur en natuur.

2015

Uitgever: Buijten & Schipperheijn te Amsterdam

ISBN: 978-90-5881-875-1

160 pagina's