€ 6 miljoen voor monumenteigenaren in Gelderland

Monumenteigenaren in de provincie Gelderland krijgen financiële steun voor restauratiewerkzaamheden, herbestemming en/of energiebesparende maatregelen. Dit is 30 januari 2014 officieel bekend gemaakt in het Huis der Provincie te Arnhem. De provincie heeft hiervoor € 6 miljoen euro beschikbaar gesteld in het Gelders Monumentenfonds bij het Nationaal Restauratiefonds.

Het is een zogeheten revolverend fond. De leningen worden verstrekt tegen een lage rente en de aflossingen worden teruggestort in het fonds om vervolgens weer beschikbaar te worden gesteld aan nieuwe projecten. In aanmerking voor een lening uit het fonds komen onder andere kosten die worden gemaakt voor bijvoorbeeld het geven van een nieuwe bestemming aan een monumentaal pand en het treffen van energiebesparende maatregelen. Daarnaast investeert de provincie ook nog eens een bedrag tussen € 5 miljoen en € 7 miljoen voor het energiezuinig maken van monumenten. De financiële ondersteuning geldt voor de periode tot en met 2016.

Klik hier voor meer informatie op website van het restauratiefonds

Zie ook bericht op website van de provincie

 

Geplaatst op 7 februari 2014