Energiebespaarlening per direct van start

De rijksoverheid meldt dat woningeigenaren vanaf 21 januari 2014 een Energiebespaarlening af kunnen sluiten om slim te investeren in energiebesparende maatregelen in hun eigen woning. De lening wordt verstrekt uit het Nationaal Energiebespaarfonds, een uitvloeisel van het Woonakkoord 2013 en Energieakkoord 2013. Met de lening kunnen in totaal veertien energiebesparende maatregelen worden gefinancierd (zoals het isoleren van de woning, de aanschaf van een HR-ketel of zonneboiler en zonnepanelen). Voor zonnepanelen geldt de voorwaarde dat hiervoor maximaal 50% van de lening gebruikt mag worden. De andere 50% van het leenbedrag moet geïnvesteerd worden in andere maatregelen. Alleen investeringen in bestaande woningen komen in aanmerking.

De annuïtaire lening bedraagt minimaal € 2500 en maximaal € 25.000 en heeft een looptijd van zeven of tien jaar (afhankelijk van de hoogte van de lening). Bij de start op 21 januari zal de rente voor leningen met een looptijd van zeven jaar 3,4% zijn en voor leningen met een looptijd van tien jaar 3,8%. Het rentepercentage kan door het bestuur van het Nationaal Energiebespaarfonds aangepast worden. De rente van de lening wordt mogelijk fiscaal aftrekbaar, maar dit is nog niet geheel duidelijk.

De Energiebespaarlening wordt uitgevoerd door de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVN). In totaal is er een budget van € 300 miljoen beschikbaar waarvan het Rijk € 75 miljoen bijdraagt. De Rabobank en ASN Bank treden op als cofinanciers en brengen de resterende € 225 miljoen in. Het is een revolverend fonds, de afsluitkosten, rente en aflossing vloeien dan ook terug in het fonds.

Zie voor meer informatie: http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/bzk/nieuws/2014/01/21/investeer-...

 

 

Geplaatst op 7 februari 2014