Oproep verhalen IJsselhoeven

Stichting IJsselhoeven zet zich in voor het behoud van karakteristieke boerderijen en erven in het stroomgebied van de IJssel. Renovatie, onderhoud en herbestemming worden ondersteund door subsidie en deskundig advies. Onze ervaring is dat alles begint bij enthousiasme over historische en streekgebonden kenmerken van boerderijen. Als je die kent en leert herkennen, gaan gebouwen en erven pas echt "leven". Dat is de basis. Waardering voor de geschiedenis en de bijzonderheden is de beste stimulans om boerderijen goed te onderhouden en te renoveren. Meestal hoeft het ook niet ten koste te gaan van de praktische bruikbaarheid. Juist op dat punt biedt de stichting hulp en de mogelijkheid ervaringen te delen met anderen, bijvoorbeeld door cursussen, excursies.

Naast subsidie en advies, zien we het dus als een belangrijke taak om zoveel mogelijk mensen enthousiast te maken voor IJsselhoeven. Eén van de manieren waarop we dit willen doen in 2014 is een boekje maken over historische en bouwtechnische bijzonderheden van boerderijen in de provincie Overijssel. Graag willen we uw hulp vragen om die "verhalen" aan te reiken. Heeft uw boerderij bijzondere technische of historische kenmerken? Of zijn er details die op zichzelf misschien niet bijzonder zijn, maar waar wel een leuk verhaal bij hoort? Of zijn er voorwerpen of constructies waarvan u niet weet waarvoor het was, en wilt u juist het verhaal erachter leren kennen? Het hoeft niet alleen maar oud te zijn: misschien bent u heel tevreden over een verbouwing en wilt u daarvan iets laten zien of vertellen?

Als u mee zou willen werken, vragen we u vriendelijk om dat te laten weten via een mailtje naar nieuws [at] ijsselhoeven.nl. U hoeft zelf verder eigenlijk niets te doen, behalve uw enthousiasme delen natuurlijk. Het is de bedoeling dat werkgroepleden bij u op bezoek komen om foto's te maken en het verhaal op te tekenen. Als u daar prijs op stelt, dan komt uw verhaal anoniem in het boekje. Dus niet direkt herkenbaar en zonder uw naam en adres.

We hopen dat uw wilt helpen een mooi boekje te maken met bijzondere verhalen over boerderijen in het IJsselgebied. Daarmee willen we andere en vooral ook nieuwe bewoners van IJsselhoeven enthousiast maken.

 

Geplaatst op 15 februari 2014