Excursie 15 maart Voorsterklei

Interessante excursie van Stichting IJsselhoeven op Voorsterklei

Voorst — Ongeveer 25 personen waren zaterdagochtend 15 maart om 10.00 uur present op de Boerderij De Heetkool op de Voorsterklei. Daar kregen zij een toelichting van projectmanager Johan van den Boomgaard over de gevolgen voor het gebied van de geplande dijkverleggingen op Cortenoever en de Voorsterklei. In het gebied is al duidelijk zichtbaar dat de eerste voorbereidingen getroffen worden voor de uitvoering van de dijkverlegging.

Vervolgens bezichtigde het gezelschap onder de deskundige leiding van Mirjam ten Hove van Stichting IJsselhoeven boerderij De Heetkool. Een IJsselhoeve (T-boerderij) waarvan het oudste deel stamt uit de zeventiende eeuw. Deze boerderij doet thans dienst als Informatiecentrum en werkplek voor het Projectbureau Dijkverleggingen. Ook werd tijdens een korte wandeling door het gebied de plek bekeken waar een nieuwe terp aangelegd gaat worden. De deelnemers waren unaniem van oordeel dat het een interessante ochtend was geweest, waar men weer een stukje wijzer was geworden over verleden en heden van dit mooie landelijke gebied.

Geplaatst op 17 maart 2014