Aanvraag subsidie herbestemming

U kunt jaarlijks van 1 oktober tot en met 30 november herbestemmingssubsidie aanvragen. Deze subsidie bevordert een duurzaam gebruik van monumenten en van gebouwen met een cultuurhistorische waarde. De regeling voorkomt dat monumenten waarvoor een nieuwe functie lastig te vinden is, langere tijd leeg staan en daardoor snel achteruit gaan.

De rijksoverheid draagt via de subsidie (min. €10.000 en max. €25.000) bij in de volgende kosten:

  • onderzoek: kosten voor onderzoek naar de haalbaarheid van de herbestemming
  • wind- en waterdichtmaatregelen: kosten om het bouwwerk in de tussentijd wind- en waterdicht te houden

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beoordeelt de subsidieaanvragen, wijst ze toe (of af) en verdeelt het beschikbare budget en stelt naderhand de subsidie vast aan de hand van een verantwoording. Het Restauratiefonds zorgt voor de uitbetaling en de verrekening met de uiteindelijk vastgestelde subsidie.

De regeling geldt voor boerderijen met een monumentstatus (rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument), maar ook boerderijen zonder formele monumentstatus kunnen een aanvraag indienen. U moet dan een verklaring hebben van B&W in uw gemeente waarin de bijzondere cultuurhistorische waarde van het bouwwerk erkend wordt.

Lees meer informatie op de RCE website

Geplaatst op 5 oktober 2019