Beleef het boerenerf(goed)!

Als vervolg op het project Boeren in Overijssel heeft de IJsselacademie het initiatief genomen om het agrarisch erfgoed in de provincie nadrukkelijker onder de aandacht te brengen. In samenwerking met de vier boerderijenstichtingen in de provincie is een subsidieregeling opgezet voor restauratie van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing op boerenerven.

Voor de restauratie van cultuurhistorisch waardevolle bijgebouwen is 40 procent subsidie beschikbaar met een maximum van 3000 euro. Voor herstel van (woon)boerderijen en schuren met een economische bestemming kan 20 procent worden aangevraagd, met een maximum van 4000 euro. De aanvragen worden beoordeeld en uitgevoerd door de stichtingen IJsselhoeven, Sallands Erfgoed, Twentse Erven en Maarkels Landschap, met ondersteuning van de IJsselacademie en Monumentenwacht. Waar mogelijk brengt de IJsselacademie de geschiedenis en modernisering van dat erfgoed in beeld door op locatie een infotainmentprogramma te verzorgen. Het project  is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel.

Klik hier voor alle informatie op de website van IJsselacademie

Onderstaand als bijlage een beschrijving van de subsidieregeling en een aanmeldingsformulier.

 

Geplaatst op 19 september 2016