Vrijwilligers gezocht voor boerderij inventarisatie

De Overijsselse boerderijstichtingen IJsselhoeven, Sallands Erfgoed, Twentse Erven en Maarkels Landschap zijn samen met Agrarisch Erfgoed Nederland, de overkoepelende organisatie van boerderijstichtingen in Nederland, begonnen met de inventarisatie van alle boerderijen in Overijssel, als pilot voor een Nederlandse inventarisatie. Het doel van het project is om straks een overzicht te hebben van alle boerderijen (ook de moderne) die er in Nederland staan. Om te weten wat er verdwijnt, erbij komt, in kwaliteit achteruitgaat, hoe de boerderij wordt gebruikt, etc. Die kennis heb je nodig om de veranderingen op het platteland te zien en om tot actie te kunnen overgaan. Leegstand is bijvoorbeeld een thema dat steeds actueler wordt in sommige delen van het land en de provincie. Meten is weten.

Het onderzoek start in de Sallandse gemeenten. Op dit moment concentreren we op Olst-Wijhe en Raalte. Voor het werk doen we een beroep op twee typen vrijwilligers, te weten datawerkers en veldwerkers.

De werkzaamheden in de eerste categorie vinden plaats achter de computer. Enige ervaring met het omgaan met verschillende soorten websites en met Excel is wel handig. In principe komt het er op neer dat kant en klaar beschikbare gegevens worden gecontroleerd op juistheid en compleetheid, aan de hand van via internet toegankelijke databestanden. Denk daarbij aan het controleren van de locatie (de coordinaten) van betreffende boerderijen, en van de huidige functie(s) zoals die te vinden zijn in het kadaster (BAG) en in de toepasselijke bestemmingsplannen.

De veldwerkers trekken er op hun beurt (dus na het controlewerk van de datawerkers) op uit om met eigen ogen vast te stellen of de verzamelde gegevens kloppen met de werkelijkheid en om nog extra gegevens toe te voegen. Het vraagt wat meer tijd maar de periode waarin het werk moet gebeuren is langer. We hopen Raalte voor het eind van het jaar klaar te hebben. Olst-Wijhe zal iets later klaar zijn. De veldwerkers doen dat zoveel mogelijk in hun eigen buurt, met behulp van een zgn. app (webapplicatie) op een (als het kan, eigen) tablet (iPad of Android). Het project zorgt voor een goede introductie van het werk. Zowel voor de veldwerkers zelf als voor de te onderzoeken gebieden.

Voor beide soorten werkzaamheden is het fijn te kunnen rekenen op al aanwezige kennis van het gebied en van de boerderijen. Om die reden zoeken we dus mensen die ter plekke goed zijn ingevoerd. Er is aan het werk géén vergoeding verbonden. Het gaat om echt vrijwilligerswerk. Naar ons idee is het ook dankbaar en leuk werk. Het geeft veel inzicht in de status van de voor een mooier platteland zo belangrijke (deels voormalige) boerderijen. We denken dat het resultaat een goede aanvulling is op alle werk dat de historische verenigingen en boerderijstichtingen doen, zeker geen concurrentie.

Voor Olst-Wijhe zoeken we beide typen vrijwilligers. Zou u er iets voor voelen mee te werken, of kent u anderen die geinteresseerd zijn, geef het dan aan mij door, Gerard Hendrix, projectleider BIM, 06 25 38 30 75 of via gerardhendrix [at] agrarischerfgoed.nl.

Zie onderstaande bijlage voor meer informate of klik hier voor de website van Agrarisch Erfgoed Nederland.

 

 

Geplaatst op 19 september 2016