Bijeenkomst Klankbordgroep IJsselhoeven op de Roode Hoeve

Op woensdagmiddag 16 november 2011 stonden de leden van de Klankbordgroep IJsselhoeven het bestuur van de Stichting weer met raad bij. De klankbordgroep bestaat uit deskundigen uit allerlei sectoren in de samenleving. Zij bespreekt periodiek met het bestuur het verleden, heden en vooral de toekomst van Stichting IIsselhoeven. (De samenstelling van de klankbordgroep kunt u elders op deze site vinden).

De bijeenkomst van afgelopen woensdag vond plaats op De Roode Hoeve aan de Middendijk 14 in Nijbroek. Eigenaar De familie Keurhorst ontving het gezelschap bijzonder gastvrij en lichtte de geschiedenis van de hoeve én de bedrijfsactiviteiten die op de Roode Hoeve de afgelopen tientallen jaren zijn ontwikkeld, kort toe. De Roode Hoeve is de afgelopen jaren hét adres in de streek geworden voor meubels en keukens op maat. Een mooi voorbeeld van functieverandering van een IJsselhoeve, zo concludeerden de gasten.

Het gezelschap werd bijgepraat over de huidige en geplande activiteiten van de Stichting door algemeen projectleider, Gerko Hopster. Daarna werd het vizier gericht op de toekomst : waar zou de Stichting zich op moeten toeleggen in de komende jaren, mede gezien het snel verschuivende subsidielandschap in Nederland? Kritische vragen werden gesteld, tal van waardevolle adviezen en tips werden verstrekt. Kortom een heel nuttige bijeenkomst waar het bestuur mee verder kan.

Geplaatst op 17 november 2011