Energieproject van Stichting IJsselhoeven uit de startblokken

Na een lange voorbereidingsperiode was het afgelopen donderdagavond in het dorpshuis in Welsum dan eindelijk zover: het uitvoeren van energieonderzoeken op een aantal ijsselhoeven ging van start.

Degenen die zich hier voor hadden aangemeld waren aanwezig tijdens een informatieve startbijeenkomst in Welsum. Daar werd hen door projectleidster Mirjam ten Hove (van EMD-Advies) uitgelegd dat het de bedoeling is dat er 10 energieonderzoeken op verschillende IJsselhoeven – verspreid over de IJssevallei - worden uitgevoerd. In de onderzoeken wordt samen met de bewoners onder meer de huidige bouwkundige en energiesituatie in beeld gebracht. Vervolgens worden voor dergelijke bijzondere gebouwen passende energiebesparende maatregelen benoemd, inclusief de kosten en de te realiseren energiebesparing. De resultaten zullen komend voorjaar worden gepresenteerd.

Stichting Ijsselhoeven hoopt dat er op basis van de resultaten van dit vooronderzoek een vervolgproject van de grond komt, waarin de beschreven maatregelen ook zo veel mogelijk daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden en de opgedane kennis ingezet kan voor het uitvoeren van meer projecten op dit terrein. Overigens roept Stichting IJsselhoeven die bewoners op van IJsselhoeven die de afgelopen jaren reeds energiebesparende maatregelen hebben uitgevoerd, hun ervaring te delen, zodat ook die informatie in de uitkomsten van het onderzoek meegenomen kan worden. In dat geval volstaat een mailtje aan info [at] ijsselhoeven.nl, waarna contact met de betrokken bewoners wordt opgenomen door iemand uit de energiewerkgroep van de Stichting.

Geplaatst op 13 november 2011