Blije koeien op nieuwe IJsselhoeve

Zaterdag 30 maart waren we te gast bij de familie Wijers op de Voorsterklei. Werkgroep Zuid van Stichting IJsselhoeven organiseerde deze boeiende excursie: ditmaal geen historische boerderij maar een compleet nieuw gebouwde melkveehouderij.

Het hele gebied is op de schop gegaan in het kader van Ruimte voor de Rivier. Op een paar honderd meter afstand van de oude locatie is een nieuwe, hoge terp aangelegd met de grond die vrijkwam bij het graven van een aantal nevengeulen voor de IJssel. Op de nieuwe terp is een moderne, fraai uitziende boerderij gebouwd. De familie Wijers houdt hier een kleine 200 melkkoeien + jongvee op ca. 100 ha grond. Er is een 4-stands melkrobot en een ruwvoerautomaat die hangend aan een rails een ronde maakt door 2 stallen. Samen met de sleufsilo's, mestsilo, werktuigenberging, mestscheider en zonnepanelen op dak een indrukwekkend bedrijf. Er zijn twee woningen die de uitstraling hebben van de traditionele boerenvoorhuizen in de buurt. Met recht en trots kan dit een nieuwe IJsselhoeve genoemd worden.

Zittend op het voerhek gaf dhr. Wijers ons uitgebreid uitleg over het bedrijf en antwoord op allerlei vragen. Zijn fokbeleid is gericht op duurzame koeien met een lange levensduur. Evengoed weet men dit te combineren met een hoge melkproduktie. Hetgeen, zoals Wijers benadrukte, ook hard nodig is om alle investeringen rendabel te maken. Het was mooi om te zien hoe moderne bedrijfsvoering hier hand in hand gaat met aandacht voor landschap en natuur. In en aan de stal zagen we allerlei voorzieningen voor uilen, zwaluwen en vleermuizen. Het grasland achter de boerderij maakt een authentieke indruk met grillige perceelsvormen, knotwilgen en grote hoogteverschillen oa stroomruggen en de terp waarop de oude boerderij stond.

Na de lunch konden we er nog getuige van zijn dat de melkkoeien voor het eerst naar buiten gingen. Een prachtig voorjaarsplaatje met  het silhout van Zutphen op de achtergrond. Hartelijk dank aan de familie Wijers voor de gastvrijheid!

Geplaatst op 31 maart 2019