Theatervoorstelling KRING LOPEN

KRING LOPEN wordt een voorstelling die gaat over klimaatverandering en de manier hoe we daar mee omgaan. Onderwerpen als energietransitie, duurzaamheid, kringloop-landbouw zijn daarvan de vertaling. Het is duidelijk dat er iets moet gebeuren als we onze planeet door willen geven aan volgende generaties. Daarvoor is actie nodig. Maar als we aan de slag willen dan blijkt telkens weer dat het moeilijk is om de wensen van de overheid en de belangen van de bewoners met elkaar in overeenstemming te brengen. Want als je gaat praten over duurzame vormen van energie - windmolens, zonneparken, 0-op-de-meter - voor je het weet heb je oorlog.

We maken daarover een toneelvoorstelling. Waarom doet Stichting IJsselhoeven dit? Omdat het een beweging van onderop is die zich inzet voor het behoud van erfgoed in een duurzame omgeving. Als IJsselhoeven vinden we het belangrijk om betrokken te zijn bij wat er maatschappelijk aan de hand is, of het nu gaat om ruimte voor de rivier, het hoogwaterbeschermingsprogramma of projecten op het gebied van natuur en landbouw. Erfgoed heeft daarmee te maken. 

KRING LOPEN maken we samen met het Inspringtheater en de Boerengroep van de Landbouwuniversiteit in Wageningen, de WUR genaamd. We maken een interactieve voorstelling waarbij de toeschouwers zelfs mee bepalen hoe het stuk verloopt. Ze mogen de spelers vertellen hoe ze zich moeten opstellen want we zetten mensen op het toneel die vanuit verschillende belangen - overheid, bewoners, het bedrijfsleven - het moeten zien te klaren. We zorgen ook voor informatie in de vorm van lezinkjes, een essay, en we zorgen ervoor dat we na afloop kijken wat we ermee doen. We denken dat we door het zo te organiseren in staat zijn om de strijd rondom klimaat, energie en voedsel van de scherpe kanten te kunnen ontdoen; we kunnen erover praten.

De voorstelling wordt door gemeenten, door energiecoöperaties, door landbouworganisaties ‘afgenomen’. We kunnenop dit moment nog niet zeggen waar en wanneer de uitvoeringen zijn. We weten al wel dat de eerste try-out van de voorstellingen op 31 augustus 2019 in de middag plaats heeft op klooster Nieuw Sion aan de Raalterweg in Diepenveen. Daar vindt die dag het IJsselhoevenfestival plaats, ook een bijzonder gebeuren, waarover later meer.

Op https://www.facebook.com/theaterkringlopen kunt u de totstandkoming van KRING LOPEN volgen en daar komen de data van de voorstellingen die dit najaar gaan plaatshebben.

Vragen of suggesties: kringlopen [at] ijsselhoeven.nl

Contactpersoon voor de productie is Gerard Hendrix (gerardhendrix [at] hx.nl).

Geplaatst op 28 april 2019