Cursus bouwhistorie

CURSUS ‘BOUWHISTORIE’

IJsselhoeven vormen een belangrijk onderdeel van de kwaliteit van onze leefomgeving. Daarom is één van onze doelstellingen: het in stand houden van deze boerderijen met behoud van historische waarden. Om die te kunnen herkennen en te benoemen is kennis nodig. Daarom een cursus Bouwhistorie met daarnaast een klein onderdeel archeologie.

In deze cursus willen wij u kennis laten maken met de ontwikkelingsgeschiedenis van de boerderij. Daarnaast komen uiteraard ook de bouwkundige aspecten met de huidige daarbij behorende problemen aan de orde. De cursus is bedoeld voor ierdereen geïnteresseerd is in de geschiedenis en de huidige stand van zaken van de bebouwde agrarische omgeving. De cursus bestaat uit 4 avonden.

Avond 1 - woensdag 5 november

 • de eerste bewoners van de lage landen
 • de eerste huizen
 • het losse hoes
 • ontwikkeling, verstening

Avond 2 - woensdag 12 november

 • bouwvormen en invloeden
 • opbouw
 • gebintstructuur

Avond 3 - donderdag 20 november

 • funderingen
 • vloeren
 • muren
 • kappen

Avond 4 - donderdag 27 november

 • steen en pan fabricage
 • glas
 • hout, kozijnen
 • riet
 • schilderwerk
 • archeologie

En eventuele aanvullingen naar aanleiding van vragen van de cursisten.

Cursusdata

De cursus vindt plaats op woensdag 5 en 12 november en de donderdagen 20 en 27 november 2014 van 19.30 uur tot 21.30 uur, locatie open vanaf 19.00 uur

Kosten

€ 40,00 inclusief koffie of thee, contant te voldoen op de eerste avond

Locatie

De Kleine Wildenberg, Wildenbergseweg 6, 7431 PW Diepenveen. Klik hier voor locatie en routebeschrijving

Zie http://www.dekleinewildenberg.nl/

Opgave

Opgave kan geschieden via de mail: willemienhartmans [at] ijsselhoeven.nl

Graag met naam en adres, telefoonnummer en mailadres

Opgave mogelijk tot 1 november a.s.

 

 

Geplaatst op 11 september 2014