Erfgoed genoemd in de troonrede

De regering investeert ook in historisch besef en culturele diversiteit, getuige deze passage uit de Troonrede 2018:

Erfgoed en cultuur laten ons zien waar we vandaan komen, houden ons een spiegel voor in het heden en zijn zo van grote betekenis voor de toekomst van ons land. Er komt in deze kabinetsperiode 325 miljoen euro extra beschikbaar voor erfgoed. Het budget voor cultuur stijgt met een bedrag dat oploopt naar 80 miljoen euro per jaar vanaf 2020. Daarmee komt er meer ruimte voor nieuw artistiek talent en wordt het mogelijk dat alle kinderen tijdens hun schooltijd een museum bezoeken.

Het is mooi dat het kabinet inziet wat de betekenis van erfgoed is voor nu en in de toekomst. Benieuwd welke maatregelen genomen gaan worden om die 325 miljoen in te zetten. En als erfgoedbeleid en energiebeleid elkaar niet in de weg gaan zitten, staat ons wat moois te wachten.

Geplaatst op 21 september 2018