Excursie Atelier Overijssel 10 juni 2010

Op 10 juni hield Atelier Overijssel een excursie om haar resultaten
op het gebied van Ruimtelijke Kwaliteit aan bestuurders, deskundigen van binnen
en buiten de provincie te laten zien. Men deed ook (te) kort de Kleistraat in
Olst aan waar Stichting IJsselhoeven op verschillende manieren actief is. Zie
Atelier Overijssel

Geplaatst op 27 juni 2010