oprichting Agrarisch Erfgoed Nederland

Stichting IJsselhoeven is een van de initiatiefnemers geweest van de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland die op 29 mei is opgericht. Willemien Hartmans is lid van het bestuur van die nieuwe stichting en tekent de oprichtingsakte. In de komende jaren moet AEN ervoor zorgen dat boerderijen weer mee gaan doen in de aandacht voor erfgoed in Nederland, bijvoorbeeld in het Nationale Programma Herbestemmen.

tekenenaen.jpg

Geplaatst op 5 juli 2010