Identiteitsfabriek IJsselvallei

Na afloop van het KIJK project hebben Jan Olaf en Gerard Hendrix er zich voor ingezet om met ruimtelijke kwaliteit en aanverwante zaken verder te gaan. Het werk is nog lang niet af, het begint pas.

Er is een vervolggesprek geweest met Sjoerd Cusveller van Overijssel en Elbert van de Linden van Gelderland, beide verantwoordelijk voor ruimtelijke kwaliteit. Uit dat gesprek is het plan ontstaan om de hele IJssel en de IJsselvallei als uitgangspunt te nemen voor een ruimtelijke kwaliteitsinzet. Als gevolg van het gesprek heeft Stichting IJsselhoeven het verzoek gekregen om een boekje te maken waarin een ontwerp wordt gemaakt voor een 'Identiteitsfabriek' voor de IJssel(streek). ‘De Identiteitsfabriek’ is voor Gelderland het symbool voor een programma, een gebouw, een aanpak waarbij met meerdere partijen aan en met de identiteit van een gebied wordt gewerkt. Voor ons is het boekje een opstapje om voor het gebied van Westervoort tot Kampen in Gelderland en Overijssel een werkprogramma te ontwikkelen waarmee we verder kunnen.

 

Geplaatst op 15 juli 2010