IJsselhoeven Gelderland

Een van de resultaten van een eerder project van Stichting IJsselhoeven was de oprichting van een vergelijkbaar initiatief in het zuidelijk deel van de IJsselvallei. De nieuwe Stichting noemde zich IJsselhoeven Gelderland. Er werd voortvarend gestart en met een kleine subsidie vanuit Gelderland kon een programma worden opgezet dat de nadruk legde op het bijeen halen van kennis en het betrekken van de bewoners. Helaas is het allemaal minder voorspoedig gegaan dan men zich had voorgenomen. Er ontstond bestuurlijk gerommel en de geplande activiteiten kwamen nauwelijks van de grond.

Omdat we ons schatplichtig voelen aan de jonge stichting hebben we overleg met het bestuur dat er nog is om te kijken hoe we op een aangepaste manier het initiatief weer vlot kunnen trekken, want er is genoeg te doen en er zijn mensen die eraan willen werken. Suggesties?

Geplaatst op 15 augustus 2010