Fiscale aftrek rijksmonumenten dreigt te vervallen

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Aanvulling op onderstaand bericht:  per 9 november is besloten de wetswijziging een jaar uit te stellen. Ze gaat daarmee in op de door de erfgoedorganisaties gezamenlijk uitgesproken wens om meer tijd te nemen de voorgenomen subsidieregeling beter te onderzoeken. Voor 2017 blijft de huidige regelgeving gewoon van kracht.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Minister Bussemaker heeft de Kamer in een brief laten weten dat zij de fiscale aftrekregeling voor monumenteneigenaren per 1 januari 2017 wil afschaffen en vervangen door een nieuw stelsel van subsidieregelingen. Door verschillende landelijke erfgoedorganisaties is tegen dat voornemen al heftig geprotesteerd. Ook in de media is er volop aandacht aan gegeven. Voor eigenaren van (rijks)monumentale boerderijen zullen de aangekondigde maatregel en de daarop volgende stelselwijziging financiële  gevolgen kunnen hebben die er nogal inhakken. De kosten van het onderhoud van oude boerderijen zijn immers fors en voor veel eigenaren niet zonder financiële steun op te brengen.

Agrarisch Erfgoed Nederland (AEN) meldt dat zij een brief voorbereidt die de bijzondere positie van het agrarisch erfgoed belicht. De tekst van die brief zal opgesteld worden mede namens de boerderijenstichtingen. De brief wordt verstuurd aan de minister, aan de politieke partijen en aan de pers.

Inmiddels heeft AEN ook aansluiting gezocht en gekregen bij de landelijke erfgoedorganisatie die opereren onder de paraplu van FIM Nederland. Onder meer Heemschut, BewoondBewaard, de Hollandse Molen, de vereniging Particulier Historische Buitenplaatsen, Boei, diverse kerkenstichtingen maken daar deel vanuit. Een collectieve actie richting de politiek is in gang gezet, mede namens AEN.

Erfgoedvereniging Heemschut is een petitieactie gestart onder de titel: Op erfgoed bezuinigen? een monumentale vergissing!

Klik hier voor meer informatie inclusief de link naar de petitie.

Geplaatst op 12 oktober 2016