Mechteld Schwartz nieuwe voorzitter Stichting IJsselhoeven

Afgelopen zaterdag 28 april is tijdens de vrijwilligersbijeenkomst van Stichting IJsselhoeven bekend gemaakt dat Mechteld Schwartz uit Terwolde Ria Broekhuis opvolgt als voorzitter van Stichting IJsselhoeven. Ria heeft aangegeven dat zij het na acht jaar voorzitterschap tijd vindt om plaats te maken voor een nieuwe voorzitter met een frisse blik. Zij blijft overigens deel uitmaken van het bestuur met als taak communicatie en PR.

Mechteld (50 jaar) kreeg vorige jaar een aanleiding om haar werkzame leven anders in te richten. Een langjarige carrière in de mode-retail kwam tot een einde. Zij heeft besloten dat er in ieder geval plaats is voor vrijwilligerswerk. Aangezien zij met haar wederhelft Hans Meijer zelf de monumentale IJsselhoeve “Kolkenstein” in Terwolde bewoont was zij al een poos als vrijwilligster bij IJsselhoeven betrokken. Zo gaven zij op Kolkenstein afgelopen zomer gastvrij plek voor het IJsselhoeven pop-up museum met escaperoom in het kader van de IJsselbiënnale. Tijdens die periode heeft zij tal van vrijwilligers die dit initiatief mogelijk maakten beter leren kennen.

“Het is een prachtige groep mensen die zich belangeloos en met veel toewijding  inzet voor IJsselhoeven. Dat heeft er echt toe bijgedragen dat ik ja heb gezegd toen men mij vroeg voor deze uitdagende functie. Wij zijn op dit moment samen met de bestuurs- en werkgroepleden én alle vrijwilligers bezig om het beleid voor de komende jaren handen en voeten te geven. Dat zal in ieder geval uitgaan van onze speerpunten :

  • Behoud (van ons mooie agrarische erfgoed, zowel gebouw als omgeving),
  • Bewustwording (zowel van eigenaren als van bewoners in de IJsselvallei én van overheden over welk kostbaar erfgoed wij beschikken). En, zeker niet onbelangrijk;
  • Bekendheid, zowel bij bewoners van buitengebied en dorpen als ook van de steden in de IJsselvallei en daarbuiten.

Natuurlijk verwelkomen we graag nog meer enthousiastelingen met hart voor de IJsselstreek en haar erfgoed. Daarvoor hoef je echt geen erfgoed bezitter te zijn. Een hele uitdaging dus waar wij gezamenlijk graag onze tanden in zetten. Hoe wij dat precies willen gaan doen, daar beraden wij ons momenteel op. Binnenkort gaan wij dat bekend maken”.

Tijdens dezelfde bijeenkomst werd afscheid genomen van de ‘founding father’ van de Stichting, bestuurslid Jetse Hartmans. Jetse heeft vanaf de oprichting eind 2002 deel uitgemaakt van het bestuur en heeft de afgelopen 10 jaar als penningmeester gefungeerd. Deze laatste taak heeft hij afgelopen voorjaar overgedragen aan Ton Uenk uit Steenderen. Jetse en zijn vrouw Willemien blijven nauw betrokken bij het wel en wee van de Stichting. Op hun kennis en ervaring zullen de zittende bestuurs- en werkgroepleden dan ook graag een beroep blijven doen.

Geplaatst op 30 april 2018