Nieuwe projekten van start

Juli 2017 starten we 3 nieuwe projekten: riet, luiken en kloosterboerderijen. Er is subsidie toegekend door de Provincie Overijssel, en een zelfde aanvraag bij de Provincie Gelderland is in voorbereiding. Onderaan de pagina vindt u linkjes naar een wat uitgebreider samenvatting van de projektplannen. Via nieuwsbrief en website wordt u verder op de hoogte gehouden. Als u aan een projekt wilt deelnemen, dan is het raadzaam zo snel mogelijk een mail te sturen aan ondergenoemde contactpersonen. De projekten lopen tot eind 2018 en er is beperkt budget.

Projekt Riet
 
Riet is een veelgebruikt bouwmateriaal, maar oude technieken en verschijningsvormen dreigen te verdwijnen. Er komt steeds minder maatwerk. Vroeger zag je van gebied tot gebied verschillen: riet was onderdeel van de streekcultuur en kon je zelfs de 'handtekening' van de lokale rietdekker zien. In dit projekt gaan we op zoek naar de ambachtelijke cultuur van riet, naar het verhaal erachter.

In het gebied langs de IJssel doen we een grondige inventarisatie van oude rieten daken. We gaan op zoek naar in de vergetelheid geraakte vormen en technieken. Rietdekkers worden bevraagd  over hun werk vroeger en nu, op zoek naar de historische elementen van het rietdekken: oude technieken, gereedschappen en verdwenen afwerkingsvormen. Aan de andere kant gaan we juist ook onderzoeken hoe ambacht en traditioneel natuurprodukt gecombineerd kunnen worden met moderne, duurzame technieken. Vooral gaat het dan om brandveiligheid en isolatie.

Via het projekt kunt u zich deskundig laten adviseren over onderhoud en/of reparatie van riet. Voor maximaal 10 boerderijen is subsidie beschikbaar voor renovatie of vervanging. Naast hulp bij de uitvoering wordt financiele ondersteuning vooral gericht op eventuele meerkosten van toepassing van bijzondere, streekeigen afwerkingstechnieken.

Contactpersoon projekt riet: projecten [at] ijsselhoeven.nl

Projekt Luiken

Houten luiken zijn bij oudere boerderijen een beeldbepalend element van het woongedeelte. Zeker bij IJsselhoeven dragen de luiken bij aan het statige karakter. Luiken zijn soms voorzien van kleine openingen in de vorm van hartjes, maantjes, sterretjes, ruitjes etc.. Interessante verschillen zijn ook zichtbaar in de ophanging en sluiting van luiken. Ambachtelijk smeedwerk is vaak voorzien van sierlijke vormen, bijvoorbeeld de windwervels waarmee de luiken vastgezet worden. De symboliek achter deze sierlijke vormen is grotendeels onbekend of verloren gegaan. Ook de kleurencombinaties van luiken hebben meestal een betekenis.

Dit alles is het onderzoeken waard, want luiken vertellen een interessant verhaal. Veel aandacht wordt besteed aan streekeigen kenmerken en de rol van luiken in de streekcultuur. Bewoners worden geadviseerd bij restauratie en onderhoud van luiken: technieken, constructies, uiterlijk en kleuren die goed passen bij stijl en bouwperiode van het betreffende pand, én bij wat van origine gebruikelijk is in de streek. Voor maximaal 10 boerderijen is daarnaast subsidie beschikbaar voor daadwerkelijke uitvoering.

Contactpersoon projekt luiken: wimnugteren [at] ijsselhoeven.nl

Projekt Kloosterboerderijen

Langs de IJssel staan veel oudere boerderijen die een historische band hebben met kloosters in oa Diepenveen en Windesheim. Soms werden bestaande boerderijen aangekocht of ingebracht. Maar meerdere boerderijen zijn echt gesticht vanuit de kloosters, en deze hebben veelal een afwijkende architectuur en grootte. In die tijd waren kloosterlingen erg vooruitstrevend. Dat betrof bouwstijl en inrichting van boerderijen, maar ook allerlei landbouwkundige zaken.

In het projekt willen we deze historie boven water halen. We beogen een grondige inventarisatie in het IJsselgebied te doen naar bestaande en verdwenen boerderijen die iets te maken hebben met kloosters. Dit moet leiden tot een mooie overzichtskaart met achtergrondinformatie, ook als basis voor een tentoonstelling en een toeristische route. Voor twee boerderijen wordt een diepgaand onderzoek uitgevoerd naar de kloosterhistorie. Er wordt dan naar tastbare resten gekeken (archeologie, bouwmaterialen, bouwstijl) maar ook naar de bewoningsgeschiedenis, het erf, tuin en boomgaarden.

Contactpersoon projekt kloosterboerderijen: wimjansen [at] ijsselhoeven.nl

 

Geplaatst op 28 juni 2017