Nieuwe projektplannen

Januari 2016 hebben we 3 projekten ingediend bij de provinciale subsidieregeling 'Het Verhaal van Overijssel'. Ongeveer juni hopen we te weten of aangevraagde subsidie wordt toegekend, en zouden de projekten van start kunnen gaan. Hieronder een korte samenvatting van de plannen. Voor meer informatie of als u zich alvast wilt aanmelden als geinteresseerde, stuur dan een bericht naar nieuws [at] ijsselhoeven.nl

Ook houden we ons aanbevolen voor mooie voorbeelden, verhalen en foto's omtrent deze onderwerpen!

Projekt 1 - Riet vroeger en nu

Dit projekt wil het streekgebonden, ambachtelijke karakter van rieten dakbedekking doen herleven. Rieten daken dreigen omwille van kosten en snelheid steeds meer een standaardprodukt te worden. Maar van oorsprong zie je van gebied tot gebied en zelfs tussen rietdekkers veel onderscheid in technieken en afwerkingsvormen. Bijvoorbeeld het gebruik van stro voor de nok en versieringen is vrijwel verdwenen. Als Stichting IJsselhoeven willen we deze ontwikkeling een halt toe roepen. Riet is een prachtig natuurlijk en lokaal bouwmateriaal. Door het verhaal van riet 'vroeger en nu' te vertellen en te laten zien, wordt een boeiend stuk cultuurhistorie bewaard en nieuw leven in geblazen.

Projekt 2 - De luiken open!

Het projekt beoogt meer en blijvende aandacht te kweken voor traditionele, houten luiken aan boerderijen (en andere karakteristieke panden). Hierbij zijn 4 hoofddoelen belangrijk:

  • behoud van luiken als beeldbepalend element voor het aanzicht van boerderijen
  • gebruik van de luiken als duurzame maatregel voor zonwering en isolatie
  • stimuleren van streekeigen, ambachtelijke uitvoering bij restauratie en vervanging van luiken
  • hernieuwde aandacht voor de rol van luiken in de streekcultuur (symboliek en tradities)

Projekt 3 - Nieuwe toekomst voor oude erven

Onderzoekscijfers voorspellen voor de komende jaren een sterk toenemende leegstand van boerderijen. Vaak is het probleem dat de locatie ongeschikt lijkt als woonboerderij (of voor andere functies bv. zorg) vanwege grote stallen en asbest daken. Dit kan leiden tot leegstand en verpaupering waardoor leefbaarheid en vitaliteit van het platteland worden bedreigd. Stichting IJsselhoeven signaleert dat zulke boerderijen meestal best potentie hebben maar dat mogelijke kopers een veel te hoge drempel ervaren. Ze zien alleen de problemen (lelijke stallen, asbest), kunnen moeilijk inschatten wat sloop en renovatie kost en betekent, en hebben moeite te visualiseren hoe erf en boerderij er uiteindelijk uit zouden kunnen gaan zien. Doel van dit projekt is deze drempels weg te halen, door nieuwe toekomstscenario's uit te werken voor zo'n locatie. Specifieke korte termijn doel is om voor een aantal probleemgevallen een nieuwe toekomst te bieden, en daarmee het agrarisch erfgoed in stand te houden. Breder en op wat langere termijn verwachten we dat dit pilotproject een goed voorbeeld is hoe leegstand en verloedering voorkomen kan worden.

Geplaatst op 27 januari 2016