Nieuwe subsidieregeling monumenten Gelderland

Vanaf 2017 heeft de provincie Gelderland een nieuwe subsidieregeling voor gemeentelijke en rijksmonumenten. Zie de link onderaan naar het volledige uitvoeringsprogramma.

Onderdeel 7.4 betreft 'Versterking functionaliteit erfgoed' met als doel het instandhouden van de cultuurhistorische waarden en het bevorderen van de sociaal-economische betekenis van erfgoed. Er is 2.6 miljoen bestemd voor restauratie en herbestemming van zowel Rijks- als gemeentelijke monumenten. Binnen de regeling is daarnaast 3.4 miljoen beschikbaar specifiek voor restauraties van Rijksmonumenten; de provincie heeft hier de verplichting de gedecentraliseerde Rijksmiddelen voor restauraties voor Rijksmonumenten in te zetten. Zie de 2e bijlage met de tekst van dit onderdeel.

Klik hier voor meer informatie over de subsidieregeling.

Subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst, dus als u plannen heeft is het raadzaam er snel werk van te maken.

 

Geplaatst op 12 januari 2017