Nieuwsbrief januari 2013 (2013 - 1)

Jaar van de Boerderij 2013

Stichting IJsselhoeven is lid van Agrarisch Erfgoed Nederland. Dat is de overkoepelende organisatie van alle boerderijstichtingen in Nederland. 2013 is door de boerderijstichtingen uitgeroepen tot het Jaar van de Boerderij. 10 jaar geleden was het eerste Jaar van de Boerderij. Sindsdien is er veel veranderd als het gaat om het erfgoed in het landelijk gebied. Het ruimtelijke ordeningsbeleid laat meer toe – er is echt meer mogelijk dan eerder het geval was, zoveel zelfs dat sommigen zeggen dat tegenwoordig te veel kan -. Er lijkt ook meer aandacht voor de kwaliteit van de oude boerderij. De boerderijen zorgen er voor dat iedere streek in Nederland er anders uitziet: een Friese boerderij is anders dan de Noord-Brabantse, een veeteeltbedrijf verschilt van een akkerbouwbedrijf, een schuur in Markelo is heel anders dan een bloembollenschuur. IJsselhoeven zijn als zodanig ook uniek.

logo jvdb 2013Maar aandacht blijft nodig en daarom wordt het Jaar van de Boerderij opnieuw gehouden.
Gedurende het jaar zullen door de regionale boerderij-organisaties alle mogelijke activiteiten worden georganiseerd. Zie www.boerderij2013.nl.
Stichting IJsselhoeven bereidt in overleg met Maarkels Landschap een evenement voor dat als onderwerp, ‘slachten en moestuinen’ heeft. De details worden nu verder uitgewerkt.
Voor het behoud van boerderijen is niet alleen goede regelgeving maar ook geld nodig. Want iets dat in vergelijking tot 10 jaar geleden ook is veranderd, is het feit dat er toen veel geld was en nu helemaal niets, lijkt het. Willen we de oude boerderijen behouden dan moeten we investeren in behoud-door-ontwikkeling.

Op dinsdag 26 februari 2013 houdt AEN over het thema herbestemming een studiedag. Dat gebeurt in Klaaswaal in de Hoeksche Waard. U bent van harte welkom. Op www.boerderij2013.nl vindt u een inschrijfformulier en ook meer informatie over de activiteiten gedurende dit jaar.

Cursus moestuinen

Vanuit de werkgroep IJsselhoeven zuid is een cursus moestuinen opgezet en aangeboden in het zuidelijk deel van de IJsselvallei.
De cursus bestaat uit 5 bijeenkomsten die de aanleg en inrichting van de moestuin behandelen en ook informatie geven over het verwerken van groenten. Een paar excursies maken ook deel uit van het programma.
Mocht u geïnteresseerd zijn, neem dan contact op het inekelenselink [at] ijsselhoeven.nl.

IJsselID

In januari is een nieuw project van start gegaan dat wordt uitgevoerd door een projectgroep onder leiding van Gerard Hendrix en door de provincies Gelderland en Overijssel is ondergebracht bij Stichting IJsselhoeven. Het project past naadloos in de traditie van Stichting IJsselhoeven waarbij boerderij en erf onderdeel vormen van een landschap en van gebiedsontwikkeling. De inzet van IJsselID is om alles wat in de streek plaatsheeft zoals de projecten langs de IJssel (ruimte voor de rivier), infrastructuur of stedelijke ontwikkeling te verbinden met hoe wij als bewoners het gebied ervaren en het 'zien'. Met andere woorden wat is het eigene van de IJsselvallei van Westervoort tot Kampen. Het project biedt straks de mogelijkheid voor organisaties waaronder IJsselhoeven, om initiatieven voor te stellen die het gebied, haar erfgoed en haar geschiedenis tot onderwerp hebben. Die kunnen bestaan uit theater, een streekcursus, een studie, een boekje, een fietsroute, een 'streekproduct' etc.
Op www.ijsselid.nl komt vanaf 10 februari 2013 meer informatie. U mag ook via info [at] ijsselid.nl contact opnemen.

Nieuwe hoogstamboomgaarden langs klompenpaden

Stichting Landschapsbeheer Gelderland voert een actie om hoogstamboomgaarden langs acht klompenpaden in de IJsselvallei te realiseren. Veertien particulieren hebben zich al opgegeven. Zij wonen langs of in de buurt van één van de klompenpaden in de gemeentes Epe, Heerde of Voorst. Energiebedrijf GDF SUEZ sponsort deze nieuwe boomgaarden. De eigen bijdrage is daardoor beperkt. Maandag 11 februari 2013 is er een bijeenkomst over dit onderwerp in dorpshuis ‘De Olde Schole’ in Terwolde. Rond die datum sluit ook de aanmelding. Meer info: s.bemer [at] landschapsbeheergelderland.nl

Tentoonstelling en lezing in het Informatiecentrum Den Nul

Tot begin maart 2013 is een kleine tentoonstelling over IJsselhoeven te zien in Informatiecentrum Den Nul (Rijksstraatweg 109 Den Nul).
Op zondagmiddag 17 februari 2013 organiseert het Infocentrum IJssel Den Nul samen met Stichting IJsselhoeven een lezing met film over ’IJsselhoeven in het prachtige IJssellandschap’. Aanvang 14.00 uur.
Kosten € 3,- incl. kop koffie/thee. Opgave voor 14 februari 2013. Meer informatie: www.kulturhusolstwijhe.nl

Grote Boerderijen Boek

grote boerderijen boekIn maart 2013 verschijnt “Het Grote Boerderijen Boek”, met een groot aantal bijzondere afbeeldingen van boerderijen uit het hele land. De nadruk ligt op boerderijen als gebouwd erfgoed. In enkele bijdragen kiezen de auteurs voor een archeologische, cultuurhistorische of kunsthistorische blik op de boerderijen. Het boek staat onder redactie van Ben Kooij en Judith Toebast. Het boek verschijnt in een reeks waarin eerder Het Grote 40-45 Boek en Het Grote Jaren 50 Boek uitkwamen.
Vanaf maart ligt het boek overal in de winkel. Daarnaast is het te bestellen via wbooks.com

Geplaatst op 4 februari 2013