Oprichting nieuw boerderijenfonds

Op 6 december 2019 wordt de start van het Boerderijenfonds aangekondigd: een stimuleringsfonds voor restauratie, verduurzaming en herbestemming van agrarisch erfgoed. Het Boerderijenfonds is een initiatief van de stichting Agrarisch Erfgoed Nederland, die hiervoor een samenwerking aangaat met het Nationaal Restauratiefonds.  Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap maakt de start van het Boerderijenfonds mogelijk met een bijdrage van 5 miljoen euro voor de periode 2020-2023. Met dit bedrag kunnen zo’n 25 tot 30 projecten worden ondersteund.

Historische boerderijen spelen een waardevolle en onmisbare rol bij actuele maatschappelijke opgaven, zoals het behoud van een leefbaar platteland, de klimaatadaptatie en de noodzaak van energietransitie. Het zijn vooral particuliere eigenaren die bij herbestemmingsprojecten van boerderijen optreden als aanjagers en trekkers. Met veel passie en eigen middelen zorgen zij voor behoud van het agrarisch erfgoed. Met het oog op de grote maatschappelijke opgaven zoals verduurzaming en energietransitie, zijn zij gebaat bij substantiële subsidie en deskundig advies.

Het Boerderijenfonds kan eigenaren ondersteunen met kennis en een financiële bijdrage. Voorwaarde is dat projecten nadrukkelijk bijdragen aan de leefbaarheid van het platteland en van meerwaarde zijn voor de directe leefomgeving. Naast deze ondersteuning van eigenaren richt het fonds zich ook op kennisontwikkeling en -verspreiding. Doel is om verdere bewustwording te kweken met betrekking tot hergebruik van agrarisch erfgoed. Het Nationaal Restauratiefonds is hierbij verantwoordelijk voor de financiële afhandeling van aanvragen en werkt samen met het Boerderijenfonds op het gebied van communicatie en kennisdeling.

Het Boerderijenfonds zal in het eerste kwartaal van 2020 operationeel kunnen zijn. De aankondiging van het fonds wordt gedaan op een bijeenkomst van het Platform Agrarisch Erfgoed op vrijdag 6 december om 13.00 uur bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort (Smallepad 5).

Klik hier voor meer informatie op website Agrarisch Erfgoed Nederland

Geplaatst op 6 december 2019