Verruimde subsidieregeling asbestsanering

Provincie verruimt subsidieregeling asbestsanering agrarische gebouwen

De provincie Gelderland gaat ook eigenaren ondersteunen van voormalige agrarische bedrijven met de regeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’. Dat is een van de aanpassingen in de subsidieregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop, die sinds 2013 van kracht is. Daarnaast zijn de voorwaarden aangepast en is de vergoeding per m2 verhoogd. De wijziging gaat in op 1 juli als alle provinciebesturen de regeling hebben aanvaard en het convenant met het Rijk hierop is aangepast.

De regeling ‘asbest eraf, zonnepanelen erop’ bestaat sinds oktober 2013 en heeft een dubbele doelstelling gericht op gezondheid en duurzaamheid. Asbestdaken worden vervangen en op het nieuwe dak worden tegelijk zonnepanelen aangebracht. De regeling zou oorspronkelijk van kracht zijn tot eind 2014, De regeling is nu verlengd tot eind 2015, de doelgroep is uitgebreid, de voorwaarden zijn versoepeld en de bijdrage is verhoogd. De provincie hoopt daarmee de asbestsanering van (voormalige) boerderijen een extra impuls te geven. De regeling loopt vooruit op de invoering van nieuwe wetgeving die het voorkomen van asbest na 2024 verbiedt.

De belangrijkste wijzigingen van de regeling zijn:

- De looptijd van de (aangepaste) regeling wordt verlengd tot 31 oktober 2015

- De regeling geldt voortaan ook voor voormalige agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied

- De ondergrens van de subsidieregeling wordt verlaagd naar 250 m2 te verwijderen asbest en een capaciteit van zonnepanelen van tenminste 5 Kilo Watt piekvermogen

- Het subsidiebedrag per m2 wordt met terugwerkende kracht verhoogd naar 4,50 euro; het maximaal uit te keren bedrag wordt 15.000 euro.

Klik hier voor het volledige persbericht

Geplaatst op 10 juni 2014