Zelforganisatie in het landelijke gebied, signalen uit de praktijk

In 2006 maakten Liesje Floor en Irini Salverda een studie over de manier waarop bewoners en belangengroepen zich in het landelijk gebied organiseerden om hun doelen te bereiken. Stichting IJsselhoeven was een van de casussen. Hier een PDF van de studie.

De contacten tijdens die gesprekken hebben ook geleid tot een vervolgstudie en de betrokkenheid van IJsselhoeven daarbij. Zie deel 3 van Burgers en Landschap, een studie die in 2010 is verschenen.

Geplaatst op 24 mei 2010