De filmvoorstellingen 'Over de rivier, ernaast en verder' waren een succes

Eind mei hebben we drie keer de film ‘Over de rivier, ernaast en verder’ laten zien. Op Den Nul, in Heerde en in Wilp. Op iedere avond was er ruim voldoende belangstelling. Op de laatste avond in Wilp waren er 80 toeschouwers in het dorpshuis de Pompe. Inmiddels hebben we ook nog eens 100 exemplaren van de DVD verkocht.

De film is dan ook bijzonder.

Dat merkten we bij de voorstellingen. Er is veel lof voor de film. “Gevoelig, met respect voor het gebied en de mensen, geen toeristisch plaatje, vol informatie, afwisseling, vaart maar om weer verstilling, mooie beelden”. Kortom een rijk beeld van de IJsselvallei.

Na afloop spraken de film na. Daarbij hadden we ook over wat ontbrak. Een paar onderwerpen kwamen vaker terug:

We hebben de landbouw van nu onderbelicht. Wel aandacht voor de MKZ en de landbouw in de Hoogwatergeul, maar niet voor de gangbare veehouderij. Ook weinig aandacht voor ‘het gewone leven’ en ‘de gewone mensen’, dus los van een bijzondere gebeurtenis of een verschijnsel. Maar voor beide gevallen geldt dat het ons niet gaat om het gehele beeld maar over die aspecten die de identiteit, meer dan andere, bepaald.

Tenslotte iets wat volgens mij (GH) echt nog ontbreekt: de tegenstellingen, de verschillen tussen mensen op basis van hun werk, de ‘ondergrond’. Denk aan de steenfabrieken en hun arbeiders maar ook de kleine en de grote boerderijen, de knechten, de meiden en de IJsselhoevenboeren, het verschil tussen de IJsselvallei en de Veluwe. Een stukje sociaaleconomische en sociaalculturele geschiedenis dus.

Meerdere keren is gezegd dat een dergelijke film eigenlijk niet alleen over dit deel van de IJssel mag gaan maar dat de hele IJssel van Westervoort tot het Ketelmeer beschreven had moeten worden.

Er is dus nog genoeg werk.

Hoewel er dus al veel mensen de film hebben gezien, moeten we goed nadenken over hoe en waar we de film nog meer kunnen vertonen. Want hij is het waard. Suggesties zijn welkom.

 

Geplaatst op 12 mei 2010