De IJssel vormt

Prijs: € 7,50

Stichting IJsselhoeven zet zich al jaren in voor het behoud van karakteristieke boerderijen en hun omgeving in de IJsselvallei. Deze boerderijen staan daar niet zomaar, maar omdat het op die plaats de meest geschikte plek was om zich te vestigen.

Door de eeuwen heen, heeft de rivier zijn weg gezocht door het landschap, waardoor een zeer gevarieerd landschap kon ontstaan. De bebouwing ontstond op de hogere plekken, deels natuurlijk, deels door mensen opgeworpen. Omdat de rivier zich telkens een nieuwe weg zocht, zijn er bijzondere landschapselementen ontstaan. Stichting IJsselhoeven heeft daarom gemeend om al deze oude landschapselementen in kaart te brengen en een onderzoek laten uitvoeren naar oude IJsselmeanders en kronkelwaarden.

Het Bureau Cultuurland Advies heeft deze inventarisatie uitgevoerd en het rapport samengesteld. Ook hebben verschillende bewoners en organisaties uit het gebeid hun bijdrage aan dit onderzoek geleverd. Onze dank gaat uit naar de provincie Gelderland, het Prins Bernhard Cultuur Fonds en bureau Cultuurland Advies, die dit onderzoek hebben mogelijk gemaakt.

Met de uitkomsten van deze inventarisatie, hopen wij een basis gelegd te hebben voor eenieder die mogelijkheden zoekt op het gebied van toeristische ontwikkeling, natuurontwikkeling of iedere andere vorm van benutting van dit cultuurhistorisch waardevolle gebied, zodat een groter publiek kan genieten van dit prachtige landschap.

Het rapport (40 pagina's in kleur) is geschreven door Dennis Worst van Cultuurland Advies, en er is een beperkte oplage gedrukt. Via de webwinkel van Stichting IJsselhoeven te koop voor 7,50 euro plus verzendkosten.