KRING LOPEN, achtergrond en programma

Prijs: € 7,50

Zaterdag 31 augustus 2019 als afsluiting van het IJsselhoevenFestijn op de kloosterboerderij van Nieuw-Sion was de première van KRING LOPEN, een interactieve theatervoorstelling over duurzaamheid in energie en landbouw. Het gaat over de noodzaak van alternatieve energie en kringlooplandbouw, over de zorgen van de ambtenaar om het proces goed te laten verlopen en de beweegredenen van de boer om land beschikbaar te stellen voor een windmolen/een zonnepark. En wat dat allemaal teweegbrengt in de buurt.

Bij gelegenheid van de premiere verscheen het boek "KRING LOPEN, achtergrond en programma". Maarten de Graaff en Patricia Lemmens schreven een essay over duurzaamheid, en dat vanuit een historisch perspectief; op zoek naar mogelijkheden om te werken aan een duurzame wereld. Het tweede deel van het boek gaat over de manier waarop nu aan de energietransitie wordt gewerkt. Participatie, discussie, het proces lijkt vooral tot ruzie te leiden. Het is tevens de inleiding op de beschrijving van het programma.

Auteurs: Patricia Lemmens, Maarten de Graaff, Gerard Hendrix

Redactie: Gerard Hendrix

Vormgeving: Eveline Vinke

48 pagina's / formaat 21 x 21 cm.

ISBN/EAN: 978-90-78335-20-7