Kloosterboerderijen

In de periode 2017-2019 hebben we het project 'Kloosterboerderijen langs de IJssel' uitgevoerd. In de late middeleeuwen stonden in de IJsselvallei diverse kloosters. Ze speelden een belangrijke rol bij de culturele, agrarische en waterbouwkundige ontwikkelingen van dit gebied. Van sommige kloosters is veel archiefmateriaal bewaard gebleven en kennen we de oorspronkelijke locatie. Bij andere kloosters is bijna alles verwoest en verdwenen. De meeste kloosters hadden bezittingen, waaronder een aantal boerderijen. Vaak direct naast het klooster gelegen, of gebouwd als een uithof ver van het klooster vandaan en soms verkregen door een schenking aan het klooster.

In het project zijn we het spoor terug gevolgd naar een aantal kloosters en enkele van hun boerderijen. We gingen op zoek of er nog herkenbare elementen uit de kloostertijd waren. Hebben de aan een klooster verbonden boerderijen een afwijkende bouwstijl of volume? Hiertoe zijn 3 kloosterboerderijen nader onderzocht, zowel bouwtechnisch als qua ligging, erf en beplanting.

Het project is afgesloten tijdens het grootse IJsselhoevenFestijn op zaterdag 31 augustus 2019. Toen is ook het boek 'Kloosterboerderijen in de IJsselvallei' gepresenteerd. Een boeiend en inspirerend boek over opkomst en neergang van de kloosterorden. Speciaal aandacht voor de grote invloed vanuit de kloosters op ontginning van gronden, waterbeheer en landbouw. Het boek is voor 12,50 euro te koop via onze webwinkel.

Op deze projectpagina vindt u enige achtergrondinformatie over kloosterboerderijen, o.a. de complete onderzoeksrapporten.

Het project is mede mogelijk gemaakt door financiele ondersteuning van de Provincie Overijssel.