Citizen initiatives, the impact of government' encouragement on citizen initiatives

Zeno Schütte studeerde aan de Universiteit van Amsterdam af op een onderzoek naar de rol van burgerinitiatieven en vooral de relatie met de overheid. Stichting IJsselhoeven was een van de twee casussen. Hier zijn scriptie.

Geplaatst op 18 september 2013