Drukbezochte lezing over historie en toekomst van de IJssel

Dinsdagavond heeft Stichting IJsselhoeven een boeiende avond georganiseerd, waarbij de IJssel centraal stond. Er waren in De Kribbe te Wilp ruim 80 belangstellenden aanwezig. Er werd een mooit beeld geschetst van de IJssel door de eeuwen heen.

In het eerste deel gaf Martin Nieuwenhuis van Waterschap Rijn en IJssel een uiteenzetting over hoe we ons beschermen tegen het hoge water in de rivier. Door de eeuwen heen heeft de mens zich proberen te beschermen tegen het water door dijken aan te leggen of terpen te bouwen waarop men veilig kon wonen. Zeker de laatste decennia zijn er grote infrastructurele werken uitgevoerd, die ons nog grotere bescherming moeten bieden.

In het tweede deel heeft Dennis Worst zijn rapport gepresenteerd, dat hij in opdracht van de stichting heeft uitgevoerd. Het doel van zijn onderzoek was om in beeld te brengen wat er nog aan oude bijzondere kenmerken in het landschap zichtbaar zijn, die door de IJssel gevormd zijn. Hierbij moeten we denken aan oude IJsselmeanders en kronkelwaarden, oeverwallen en dekzandruggen. Met deze informatie heeft hij een aantal suggesties aangereikt om deze oude elementen in het landschap op te waarderen en op een andere manier te gaan beleven.

Indien u geïnteresseerd bent in het rapport, het is te bestellen via onze webwinkel á € 7,50 klik hier voor meer informatie en/of bestellen.

Geplaatst op 31 maart 2018