Enquete vergunningsplicht rijksmonumenten

Van Stichting Agrarisch Erfgoed Nederland kregen we het verzoek om mee te werken aan een door de RCE (Rijksdienst Cultureel Erfgoed) geïnitieerde enquête onder eigenaren van rijksmonumenten. Het onderzoek betreft het afschaffen van de vergunningplicht voor bepaalde activiteiten met betrekking tot rijksmonumenten. Het gaat om:

  • Gewoon onderhoud
  • Inpandige wijziging van onderdelen van het rijksmonument zonder monumentale waarde
  • Bouwen in, aan of op onderdelen van het rijksmonument zonder monumentale waarde
  • Bouwen bij een rijksmonument, voor zover dit vergunningvrije activiteiten betreft

Voor deze activiteiten is vanaf 1 januari 2012 geen vergunning meer nodig. De wijzigingen in de regelgeving zijn opgenomen in het Besluit omgevingsrecht.

De RCE wil graag weten hoe die “vergunning-vrijheid” heeft uitgepakt voor de eigenaren van monumenten, in ons geval die van de (rijks)monumentale boerderijen. Bewoners van rijksmonumenten vragen we mee te werken aan de enquête via onderstaande link, graag uiterlijk 13 mei. Het invullen van de vragenlijst neemt 10 tot 15 minuten in beslag, en antwoorden worden anoniem verwerkt  Bij voorbaat dank voor uw medewerking!

Link enquete RCE mbt rijksmonumenten

Voor vragen kunt u contact opnemen met Justin de Kleuver per mail via jdekleuver [at] dsp-groep.nl of telefonisch 020 6257537.

 

Geplaatst op 27 april 2016