Lezing Clemens Hogestein, IJssel in beeld, 9 oktober Doesburg

Op woensdagavond 9 oktober om 20.00 uur geeft Clemens Hogenstijn in De Waag in Doesburg een lezing over de geschiedenis van de IJssel. Hogenstijn is voormalig stadshistoricus van Deventer en daarnaast groot kenner van het IJsselgebied. Het is de tweede lezing in een serie van drie. De lezingen worden aangeboden vanuit het project IJsselID, waarin de mooiste rivier van Nederland centraal staat.

Woensdag 9 oktober wordt de schijnwerper gezet op het thema ‘verbindende IJssel’. De IJssel is niet alleen een verbindende transportrivier, maar vormt ook de verbinding of juist de scheiding tussen landschappen, taal, religie en regio’s. Hogenstijn gaat in op achtereenvolgens geografische en topografische aspecten, politieke geschiedenis, waterstaatkundige en militaire ontwikkelingen, economische, culturele en sociale aspecten met een overloop naar taal en religie. Dwars daardoorheen lopen de vele verbindingen tussen de steden, de dorpen en het platteland. Een bijzonder aspect vormen de enclaves op Gelderse bodem.

De bijzondere plekken, de mensen die in de IJsselvallei wonen en werken, de verhalen en de gebeurtenissen in heden, verleden en toekomst worden binnen het project IJsselID in kaart gebracht. 3 lezingen, verspreid over de IJsselvallei, vormen hier een onderdeel van. IJsselID wil ontdekken wat bewoners en ondernemers belangrijk vinden om zo de verbindende schakel te vormen tussen verleden, heden en toekomst, tussen bewoners, ondernemers en plannenmakers. Dit wordt gedaan om te bepalen wat het dan is, dat de IJssel de mooiste rivier van Nederland is.

De lezingen zijn bedoeld voor een breed publiek, de toegang is gratis. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. Vanaf 20.00 uur start het officiële programma. U bent van harte welkom in Doesburg en/of op de derde avond in Den Nul. De lezing in Den Nul vindt plaat op 16 oktober en wordt verzorgt door Albert Corporaal in Zaal Ripperda. Corporaal gaat daar in op vruchtbaarheid die de IJssel ons heeft gebracht waardoor de landbouw en ook de industrie zich sterk konden ontwikkelen.

Meer informatie http://www.ijsselid.nl

Geplaatst op 3 oktober 2013