Nieuwsbrief 1 november 2018

In deze nieuwsbrief:

  • Stichting IJsselhoeven: Behouden, Benutten en Bewonderen
  • Subsidie mogelijk voor riet in Overijssel
  • Workshop luiken
  • Project kloosterboerderijen
  • Afronding reeks theatervoorstellingen Boerderij in de Buurt
  • Eten op IJsselhoeven
  • IJsselbiënnale 2020
  • Bijeenkomst met statenleden Gelderland
  • Nieuwe perspectieven voor vrijkomende agrarische bebouwing?

Klik hier voor de volledige nieuwsbrief

Geplaatst op 5 november 2018