Prehistorische boerderij aan IJsseldijk

WAPENVELD - Bij een kleine archeologische opgraving bij Wapenveld zijn overblijfselen van een prehistorische nederzetting gevonden. Paalkuilen wijzen op een grote woon-stalboerderij en enkele bijgebouwen. Andere sporen wijzen erop dat er aardewerk werd gemaakt. De vondsten worden in de late bronstijd gedateerd: van 1100 tot 800 jaar voor Christus. Het onderzoek, dat vooruitloopt op de aanleg van de hoogwatergeul, vond afgelopen weken plaats ten zuiden van de Werverdijk. In het voorjaar heeft hier ook archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Daaruit bleek al dat er sprake is van een prehistorische vindplaats.

Bron: Stentor 25 november 2014

Geplaatst op 26 november 2014